Адм. услуги

Вътрешни правила

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ. ПРОЦЕДУРИ. (Извадка от Вътрешните правила за предоставяне на административни услуги) - виж във файла