ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 12.03.2021 Г.

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 12.03.2021 Г.

Заповед за обучение в електронна среда от 12.03.2021 год. тук...

Промяна в дневния режим, считано от 12.03.2021 год. тук...