Руски език, Английски език, БЕЛ, История и цивилизации

Руски език, Английски език, БЕЛ, История и цивилизации

Руски език, Английски език, БЕЛ, История и цивилизации

В паралелката се осъществява:

1. Общообразователна подготовка в VІІІ, ІХ и Х клас;

2. Интензивно изучаване на Руски език в VІІІ клас (18 часа седмично);

3. Разширено изучаване на Английски език в VІІІ клас (2 часа седмично);

4. Общообразователна подготовка в ХІ и ХІІ клас по БЕЛ, Руски език, Английски език, Математика, Гражданско образование, ФВС;

5. Профилирана подготовка по Руски език и Английски език в ХІ и ХІІ клас (по 6 часа седмично);

6. Профилирана подготовка по БЕЛ и История и цивилизации в ХІ и ХІІ клас (по 4 часа седмично).