Правилник за устройството и дейността наПГЧЕ "Васил Левски"

Правилник за устройството и дейността наПГЧЕ "Васил Левски"

Правилник за устройството и дейността на ПГЧЕ за 2020/2021 учебна година, утвърден със заповед на Директора с № РД-09-7/15.09.2020 г.