Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Годишен отчет за 2020 година на основание чл. 15, ал. 1, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация тук...