ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ,

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БУРГАС ИМА ОДОБРЕН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ ЗА 6 ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФИЛИТЕ И ГРАФИКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК...