Учители

 

УЧИТЕЛИ ПО БЕЛ

Донка Щерионова Динева

учител по БЕЛ

Женя Кирова Иванова

учител по БЕЛ

Маргарита Фиркова Атанасова

старши учител по БЕЛ

Николай Димитров Фенерски

старши учител по БЕЛ

Рада Георгиева Гешева

старши учител по БЕЛ

Яна Ралева Димитрова

старши учител по БЕЛ

УЧИТЕЛИ ПО РУСКИ ЕЗИК

Владимира Петкова Петкова

учител по РЕ

Гергана Пламенова Пенчева

учител по РЕ

Даниела Георгиева Карарусинова

старши учител по РЕ

Ивелина Димова Тодорова

учител РЕ

Йорданка Николова Николова

старши учител по РЕ

Кети Костадинова Грънчарова

старши учител по РЕ

Лидия Христова Инджова

старши учител по РЕ

Мария Тончева Цветанова

старши учител по РЕ

Нели Господинова Кацарска

старши учител по РЕ

Нина Фьодоровна Пазвантова

старши учител по РЕ

Оксана Владимировна Циганкова

учител по РЕ

Таня Георгиева Самоковлиева

старши учител по РЕ

Татяна Василева Георгиева

старши учител по РЕ

УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И НЕМСКИ ЕЗИК

Добринка Георгиева Георгиева

учител АЕ

Лиляна Иванова Борисова

старши учител по АЕ

Марина Петкова Гочкова

старши учител по АЕ

Маринела Димитрова Иванова

старши учител по АЕ

Мария Желязкова Стоянова

старши учител по АЕ

Мариана Николова Корадова

старши учител по НЕ

Стела Пеева Иванова

старши учител по НЕ

УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Елена Сашева Спасова

старши учител по МАТЕМАТИКА/ФИЗИКА

Зинаида Викторовна Аладжова

старши учител по МАТЕМАТИКА

Милена Йорданова Андонова

старши учител по МАТЕМАТИКА/

Росина Желязковa Лазова

старши учител по МАТЕМАТИКА

Мария Михран Недялкова

учител по ИНФОРМАТИКА

Илияна Иванова Мелникова

учител по ИНФОРМАТИКА

Николай Фенерски

учител по ИНФОРМАТИКА

УЧИТЕЛИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Ваня Иванова Димчева - Костаниян

учител по БИОЛОГИЯ/ГЕОГРАФИЯ

Десислава Стефанова Стайкова

старши учител по БИОЛОГИЯ/ХИМИЯ

Красимир Иванов Чолаков

старши учител по ФИЗИКА

Мария Димитрова Тончева

старши учител по ХИМИЯ/ФИЗИКА

Росен Тодоров Райков

учител по ФИЗИКА

Светлана Иванова Мушева

старши учител по БИОЛОГИЯ/ХИМИЯ

УЧИТЕЛИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Антоанета Костадинова Калоянова

старши учител по ФИЛОСОФИЯ

Галина Велчева Велчева

учител по ИСТОРИЯ

Деница Иванова Азманова

учител по ИСТОРИЯ

Евгений Николаевич Искимджи

учител по ИСТОРИЯ

Кирил Стоянов Колев

учител по ГЕОГРАФИЯ/АЕ

Милена Михайлова Проданова

старши учител по ГЕОГРАФИЯ

Силвия Георгиева Чалъкова

учител по ФИЛОСОФИЯ

УЧИТЕЛИ ПО ФВС, МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Анна Анатолиевна Бирюкова

старши учител по ФВС

Николай Костов Станков

учител по ФВС

Нина Петрова Богданова-Иванова

старши учител по ФВС

Цветана Бориславова Невидешева

старши учител по ФВС

Илияна Иванова Мелникова

старши учител по МУЗИКА

Йордан Ангелов Ангелов

старши учител по ИИ