Ръководство

ДИРЕКТОР

ВЕСЕЛА ИВАНОВА

Завършила ШУ "Епископ Константин Преславски" през 1990 година

специалност "Българска филология"

МАГИСТЪР

Има защитена II ПКС

служебен e-mail: gimnasy_rus_bs@abv.bg

телефон: 056/83 75 91,

РАБОТНО ВРЕМЕ

08:30 – 12:00 часа                         почивка – 12:00 – 12:30 часа

12:30 – 17:00 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ:

ВСЕКИ ДЕН

ЗА ПЪРВА СМЯНА:                                                         от 10:00 до 11:30 часа

ЗА ВТОРА СМЯНА:                                                          от 14:00 до 15:30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА РОДИТЕЛИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ:

ВСЯКА СРЯДА                                                               от 10:00 дo 12:00 часа

след предварително записване при охраната на телефон +359 56 81 17 24

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНАТА ЧАСТ

 

ГАЛЕНА МАВРЕВА

Завършила ШУ "Епископ Константин Преславски" през 1984 година

специалност "Математика и информатика".

МАГИСТЪР

Има защитена IV ПКС.

служебен e-mail: gimnasy_rus_bs@abv.bg

Телефон: 056/81 16 40

СВЕТОСЛАВА СЛАВОВА

Завършила ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" през 2003 година

специалност "Българска филология".

МАГИСТЪР

Има защитена IV ПКС.

служебен e-mail: gimnasy_rus_bs@abv.bg

Телефон: 056/81 16 40

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ:

 

I смянаот 07:00 ч. до 15:30 ч.                 почивка     от 11:30 ч. до 12:00 ч.

II смяна – от 10:30 ч. до 19:00 ч.               почивка     от 14:30 ч. до 15:00 ч.

 

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ:

 

ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН

I смянаот 09:30 ч. до 11:30 ч.

II смяна – от 15:00 ч. до 17:00 ч.

 

 

ПРИЕМЕН ДЕН ЗА РОДИТЕЛИ И ИНСТИТУЦИИ:

 

ВТОРНИК

I смянаот 09:30 ч. до 11:30 ч.

II смяна – от 15:00 ч. до 17:00 ч.

 

 

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

 

КЕРИ ХАРИЗАНОВА

 

служебен e-mail: gimnasy_rus_bs@abv.bg

Телефон: 056/81 16 41

РАБОТНО ВРЕМЕ

08:30 – 12:30 часа                                            почивка – 12:30 – 13:00 часа

13:00 – 17:00 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ:

ВСЕКИ ДЕН

ЗА ПЪРВА СМЯНА:                                                     от 10:00 до 12:30 часа

ЗА ВТОРА СМЯНА:                                                      от 14:00 до 16:00 часа