Добре дошли на нашия сайт!

Добре дошли на нашия сайт!

Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски" - Бургас, е училище, в което се съчетават висококачествено обучение, иновативност, гражданско образование и свободен дух.

Една от основните цели в училищната стратегия е утвърждаване на ПГЧЕ ”Васил Левски” като конкурентоспособно училище, което да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Възпитават се високоотговорни личности, проявяващи загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Прилага се модерното и критическото мислене в обучението на младия човек като гражданин на България и света. Създават се езикови и дигитални умения, лидерски умения и умения за учене през целия живот. Развива се творческият потенциал на всяко дете.

Усъвършенстването на учителите и създаването на условия за тяхната изява и развитие, осигуряването на съвременна, технологична и уютна учебна среда, която да способства за реализирането на образователно-възпитателния процес, са едни от важните приоритети на ръководството на гимназията.

В ПГЧЕ се обучават мотивирани, инициативни, талантливи и амбициозни млади хора, които търсят качествено образование, знания и умения за справяне с трудностите в обществото. За да отговорим на техните потребности, е необходимо непрекъснато да се развиваме, да владеем най-модерните технологии, да прилагаме най-новите методи в обучението, да даваме възможност на учениците да развиват и усъвършенстват индивидуалните си способности, като ги включваме в разнообразни класни, извънкласни и извънучилищни дейности.

Именно затова с гордост назоваваме ПГЧЕ ”Васил Левски” - Бургас, иновативно училище.

За нашата иновация можете да научите повече в блога:

https://innovation.gimnasy-rus-bs.net/

 

 

 

Ключ към бъдещето

Новини